Regulamin głosowania


 1. Organizatorem głosowania jest Fundacja Dla Wolności, wydawca Omnia Libera.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiana nie może dotyczyć istoty głosowania

 3. W głosowaniu może wziąć udział każdy.

 4. Głosuje się poprzez wpłacenie środków pieniężnych na rzecz Fundacji Dla Wolności poprzez system FaniMani.pl lub przez wpłatę na konto 27 1950 0001 2011 5240 8000 0003.

 5. Wpłacając środki pieniężnę należy podać adres email do kontaktu z wpłacającym. W przypadku gdy po wpłaceniu środków pieniężnych okaże się że adres email jest błędny lub go brak, należy przesłać potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie z TPAY na adres redakcja@omnialibera.pl - wtedy wpłata zostanie zarejestrowana i przyznane zostaną punkty

 6. W przypadku przelewu pole tytułem musi zawierać ciąg "2.0 Omnialibera", a następnie adres email.

 7. 1 grosz jest wart 1 punkt.

 8. Po zarejestrowaniu wpłaty wpłacający otrzymuje mailem link do logowania zawierający token. Token powiązany jest za adresem email. W przypadku kolejnych wpłat token jest identyczny, zwiększa się jedynie liczba dostępnych punktów

 9. Po wejściu na link podany w mailu należy podać dla weryfikacji adres email.

 10. Po zalogowaniu wyświetlona jest liczba dostępnych punktów, całkowita liczba punktów, lista kandydatów, liczba dotychczas przyznanych przez głosującego punktów oraz miejsce na przyznanie punktów dla każdego z kandydatów.

 11. Możliwe jest również dodanie osoby, której nie ma w rankingu - minimalna liczba punktów wymagana do dodania wynosi 500. Konieczne jest także podanie opisu kto jest kandydatem - opis pojawi się pod nazwiskiem kandydata.

 12. W przypadku pojawienia się duplikatów dokonujemy weryfikacji czy istotnie są to te same osoby i jeśli zostanie to potwierdzone dokonamy połączenia kont - przyznane punkty zostaną również połączone.

 13. Zastrzegamy sobie prawo poprawiania i uzupełniania opisów.

 14. W przypadku dodawania osób nieistniejących lub zmarłych, usuwamy konta, jednakże punkty przepadają.

 15. W przypadku gdy jeśli osoba na którą są oddawane głosy zażyczy sobie usunięcia z głosowania, zostanie usunięta z rankingu a punkty zostaną przywracane do dyspozycji głosujących. W przypadku ponownego dodawania tej osoby, będziemy sukcesywnie ją usuwać.

 16. Aktualny ranking publikuje się codziennie po zaksięgowaniu dnia poprzedniego, począwszy od 10 dnia od uruchomienia głosowania.

 17. Aktualne wyniki wyświetalne będą na stronie https://omnialibera.pl/ranking/

 18. Podawana jest wyłącznie kolejność, nie są podawane wartości punktowe.

 19. Głosowanie odbywa się w sposób ciągły, do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od 10 stycznia 2021.

 20. Po zaksięgowaniu wyciągu z 10 każdego miesiąca ogłasza się wyniki, które są podstawą wyboru kandydatów do danej edycji.

 21. Do danej edycji wybiera się 30 pierwszych osób, które zajmują odpowiednio co 12, co 11, co 10 itd. aż do ostatniej edycji w roku, kiedy wybiera się pierwszych 30 osób.

  Przykład: W styczniu na liście jest 500 osób. Do numeru styczniowego wybiera się osoby z miejsc 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204, 216, 228, 240, 252, 264, 276, 288, 300, 312, 324, 336, 348, 360.
  Głosowanie trwa nadal, dotychczasowe wpłaty zachowują ważność i do numeru lutowego wybiera się osoby z miejsc 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110,121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 209, 220, 231, 242, 253, 264, 275, 286, 297, 308, 319, 330.

  W przedostatnim numerze wybieranych jest pierwszych 30 osób z miejsc parzystych

  W ostatnim numerze bierze się pierwsze 30 osób.

  Po 10 grudnia i ustaleniu wyników dla numeru grudniowego lista jest zerowana, głosy na osoby od nr 31 do końca przepadają.

 22. Po wybraniu 30 osób w danym miesiącu te osoby są wykreślane z listy kandydatów i ewentualne głosy na tych kandydatów są traktowane jak nieważne.

 23. Osoba, która zajmuje pierwsze miejsce (wśród wybranych 30) w danym miesiącu staje się twarzą miesiąca i jej wizerunek oraz imię i nazwisko pojawia się na okładce.

 24. W numerze każdy kandydat dostaje dwie strony - conajmniej jedno duże zdjęcie i wywiad.

 25. Kandydaci są publikowani w kolejności jaką zajęli w głosowaniu.

 26. Na trzeciej stronie jest wstępniak i ewentualna reklama, na 4 i 5 kandydat z okładki, na 6 i 7 kandydat, który zajął drugie miejsce, na 8 i 9 kandydat który zajął trzecie miejsce, itd. aż do stron 62 i 63 - które jest dla kandydata z ostatniego miejsca. Na 64 stronie będą informacje o Fundacji, autorach wywiadów, zdjęć oraz stopka redakcyjna.

 27. Druga, Przedostatnia i ostatnia strona przeznaczone są na reklamę.

 28. Każdej osobie, której suma wpłat przekroczy wielokrotność 20 zł przysługuje taka sama wielokrotność bezpłatnych egzemplarzy pisma.

  Przykład: osobie, która przelała 500 zł przysługuje 25 numerów. Przy ustalaniu może podać, że chce 10 numerów 1/2021, 5 numerów 2/2021 i po jednym z pozostałych 10 numerów.
  Osoba która przelała łącznie 38,64 zł przysługuje 1 numer, ale gdy odbierze ten numer i zagłosuje ponownie za np. 3 zł, będzie jej przysługiwał kolejny numer.

 29. Sposób odbioru numerów oraz które numery będzie ustalone w terminie późniejszym

 30. Ewentualne opłaty za przesyłki nie będą generować dodatkowych punktów.

 31. W przypadku gdy kandydat odmówi udzielenia wywiadu, do numeru wchodzą kolejne osoby (w przypadku 1 numeru osoba z miejsca 361, w przypadku drugiego numeru osoba z miejsca 331, itd. a w ostatnim numerze z miejsca 31. Kolejność w ramach numeru nie ulega zmienie.

 32. W przypadku gdy liczba kandydatów jest niewystarczająca do obsadzenia pozostałych numerów, rezygnuje się z wydania numerów do momentu aż liczba kandydatów będzie większa lub równa liczbie potrzebnej do obsadzenia pozostałych numerów

  Przykład:10 stycznia o 23:59:59 liczba kandydatów wynosi 270. Potrzebna liczba to 12 x 30 = 360. Numeru styczniowego się nie wydaje, nadal można głosować na wszystkich kandydatów i dodawać kolejnych. 10 lutego o 23:59:59 liczba kandydatów wynosi 327. Potrzebna liczba to 11 x 30 = 330. Numeru lutowego się nie wydaje, ale już jest pewność, że będzie wydany numer marcowy, bo już jest 327, a do marcowego numeru potrzebnych jest tylko 10 x 30 = 300

 33. Wpłacającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, przez wysłanie wiadomości na adres reklamacje@omnialibera.pl. Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku konieczności zwrotu środków środki zwracane są zgodnie z regulaminem wpłat

< wersja: 1.2 z 16 stycznia 2021